Protocol d’actuació contra agressions sexistes

Protocol d’actuació contra agressions sexistes

Aquest protocol ha estat elaborat pels col·lectius Histèrika Lilith i La Rierada de Vilassar de Mar, a partir dels següents documents:

 • “Protocol d’actuació contra les agressions sexistes” (2015), Festes Majors del Poble Sec
 • “Protocol contra agressions sexistes a la Festa Major de les Corts” (2016), Cortsenques Dissisdents – Assemblea de Dones de les Corts

Ha estat revisat per l’Assemblea Feminista de Vilassar de Mar.

S’aplicarà en els espais de festa de La Rierada i es farà arribar a l’Ajuntament de Vilassar de Mar i a les entitats amb l’objectiu que es faci extensiu també a la resta d’espais de la Festa Major.

 

 

INDEX

 1. INTRODUCCIÓ
 2. PREMISES
 3. CONCEPTES BÀSICS
 • Què és una agressió sexista?
 • Qui l’exerceix?
 • On es poden produir?
 1. ACCIONS PREVENTIVES
 • Internes
 • Externes
 1. ACCIONS DAVANT D’AGRESSIONS
 • Agressions sense violència física
 • Agressions amb violència física
 1. ACOMPANYAMENT DE LA PERSONA AGREDIDA
 2. INDICACIONS PER A RESPONSABLES DE BARRES
 3. MATERIAL

 

 

 1. INTRODUCCIÓ

Des d’algunes entitats i col·lectius de Vilassar de Mar (Histèrika Lilith, La Rierada, Assemblea Feminista de Vilassar de Mar) volem unes festes majors lliures de sexisme, racisme, homofòbia i transfòbia per a poder-nos relacionar, desenvolupar i gaudir lliurement, sense veure’ns limitades pel fet de ser dones, migrants, lesbianes o trans.

La nostra voluntat és contribuir a posar un granet de sorra en la lluita antisexista i la discriminació, generar espais on ens puguem relacionar de manera segura, consentida, lliure, horitzontal, etc. L’objectiu concret d’aquest protocol és, doncs, visibilitzar aquesta lluita per unes festes lliures de discriminació i, alhora, dotar els espais de festa d’una línia d’actuació pautada sobre com actuar en cas que es produeixi una agressió. També volem conscienciar al poble de com el sistema patriarcal impregna les nostres vides.

Per això parlem de l’objectiu “empoderament” com a objectiu transversal. La idea és garantir un espai de seguretat i confiança on, en el cas de produir-se una agressió sexista i discriminatòria les persones afectades se sentin amb prou suport i confiança per actuar per elles mateixes.

 1. PREMISES
 2. a) Res justifica una agressió (ni les drogues, ni el vestuari, etc).
 3. b) Hi ha situacions que moltes persones no identifiquen com una agressió sexista, ja que aquestes actituds i actuacions són moltes vegades naturalitzades i assumides com una forma de relació “normal” entre els sexes. Una agressió és quan algú es sent agredit/da: tots i totes podem ser agressors/es, tots i totes podem traspassar els límits de l’altra persona ja que aquests són subjectius. Cadascú té els seus límits, que són variables en funció de les vivències de cada persona. No es legítim qüestionar els límits de l’altre.
 4. c) Hem de recordar que ens socialitzem en un sistema patriarcal. El patriarcat estableix unes relacions de poder on el rol masculí té el privilegi. El sistema patriarcal atorga una situació privilegiada a les persones socialitzades com a homes. Des d’aquesta lògica, els homes tenen atorgats uns drets sobre les dones, que els situen en una posició de superioritat.
 5. d) Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra: no és un malentès, ni un conflicte.
 6. e) La idea que “allò personal és polític” ens porta a considerar que una de les eines per combatre el sexisme és fer-hi front entre totes les persones i, per això, el protocol pretén ser una resposta col·lectiva davant les agressions sexistes i discriminatòries.
 7. f) Les persones agredides no són “víctimes passives”, més aviat són supervivents del sistema patriarcal. Hem d’actuar sempre amb el consentiment de la persona agredida, respectar la seva decisió personal i política. L’objectiu principal és l’empoderament de la persona agredida, i, per tant, aquest protocol neix com un mecanisme de protecció transversal de l’espai, però sense menystenir mai la decisió de la persona que pateix l’agressió.
 8. CONCEPTES BÀSICS

Què és una agressió sexista?

És una agressió exercida sobre una persona per motius de gènere, orientació sexual i aspecte físic en relació als estàndards estètics. Així, exemples d’aquestes conductes inclouen (tot i que no només):

 • Comentaris ofensius i/o degradants, abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil com insults, burles, comentaris despectius sobre la persona, … que tenen per objectiu ridiculitzar a una persona o grup.
 • Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats que incomodin, violentin o no agradin a la persona o grup que els pateix.
 • Exhibició de símbols sexistes ofensius

Qui l’exerceix?

Com hem comentat, aquestes conductes actuen com a tractaments diferencials d’una persona a causa de la seva pertinença o adscripció de gènere. Així, la persona assetjadora pot ser un company o qualsevol persona que es trobi en el context, ja que tothom podem traspassar els límits de l’altre i no admetre-ho. Es poden reproduir aquestes agressions entre persones conegudes i desconegudes, entre companys de militàncies, de col·lectius o d’entitats. Tenint en compte que el patriarcat és un sistema de poder on la socialització masculina té el privilegi, entenem que la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i altres identitats de gènere no hegemòniques.

On es poden produir?

Les agressions discriminatòries són formes d’opressió patriarcal que apareixen constantment en la nostra quotidianitat i en els nostres espais, amagant-se, justificant-se i protegint-se en el “bon-rotllisme”, el context festiu, les drogues i la idea que el que passa en aquests contextos forma part de la vida privada de cadascú. Això funciona com a legitimador de les conductes de les persones agressores i menysté els possibles sentiments de malestar, protesta o resposta de la persona agredida i permet que aquestes formes de violència quedin silenciades, minimitzades i reproduïdes. Aquest tipus d’accions no són anècdotes aïllades sinó que responen i formen part d’una violència estructural i denunciar-ho i combatre-ho es polític.

 1. ACCIONS PREVENTIVES

Internes:

 • Programació de les festes amb perspectiva de gènere. Ús del llenguatge inclusiu a totes les comissions.
 • Valoració amb perspectiva de gènere a posterior.
 • Cartells interns explicatius sobre les línies d’actuació en cas d’agressió, dins la barra (protocol d’actuació).
 • Per tal de transmetre les idees, realitzarem/hem realitzat trobades de formació per a totes les persones organitzadores de les festes, sobre límits i consentiment i sobre com actuar en cas d’agressió.

Externes:

 • Realització d’accions de prevenció i sensibilització d’agressions sexistes, LGTBI+fòbiques i/o discriminatòries als instituts del poble.
 • Cartells informatius sobre el protocol als espais de festa i cartells mentre toquin els grups/PD.
 • Falques que aniran sonant entre els concerts i cada vegada que es produeixi una agressió.
 • Campanya comunicativa per les xarxes socials.
 • Difusió del resum del protocol o del cartell informatiu al VdM Informa, a la pàgina web de La Rierada, al facebook de Histèrika Lilith i a les xarxes de l’Assemblea Feminista.
 • Presentació del protocol a la prefesta i a principis de La Rierada.
 1. ACCIONS DAVANT D’AGRESSIONS

Cada persona percep i viu una agressió de manera diferent, cadascú té els seus límits i han de ser respectats per tothom i en tot moment. Quan aquests no són respectats és quan considerarem que s’ha produït una agressió.

Cal remarcar que no només es donarà una resposta a l’agressió sexista en el moment que aparegui, sinó que també es contempla un acompanyament posterior si la persona agredida ho demana. També contemplem que la persona agredida respongui practicant l’autodefensa i , en aquest cas, se li donarà suport en la seva reacció. Allò desitjable és que la persona afectada acudeixi a la barra on hi haurà una o diverses dones encarregades de mediar i acompanyaran a la persona fins on hi ha la persona agressora. Si la persona no acudeix a la barra, sempre cal consultar-li abans d’actuar.

(*)Les agressions no es donen només entre persones desconegudes, de fet, són més freqüents entre persones que ja es coneixen. Aquest protocol, per tant, també s’aplica si es produeixen agressions dins les comissions de festa, dins les barres o durant els moments i espais de muntatge, desmuntatge i organització de la Festa Major. A l’hora d’actuar, considerem dos tipus d’agressió:

 1. Assetjament (comentaris ofensius, piropos, fotografies) i agressió sense força (tocaments, seguiment).
 2. Agressió amb força.

Aquesta classificació és de caràcter subjectiu i la persona agredida té legitimitat per decidir en qualsevol moment si se sent còmoda o no amb la persona agressora present a l’espai de festa. L’objectiu final d’això és que totes les persones puguem gaudir de les festes del poble.

En el cas que es produeixi una agressió sexista durant la Rierada, proposem la següent actuació:

Agressions sense violència física:

Comunicar l’agressió a les responsables del protocol de l’espai de festa.

 1. Acollir i acompanyar la persona agredida. Si no hi ha cap persona disponible per fer un acompanyament a la persona agredida, avisar pel grup de WhatsApp perquè una membre de l’assemblea hi acudeixi.
 2. Avís verbal a la persona agressora per part de l’organització. En cas que es repeteixi l’agressió:
  1. Expulsió de la persona agressora, amb prèvia consulta a la persona agredida.
  2. Avís a les responsables de torn de l’expulsió, per avisar la resta d’espais.
  3. Lectura del manifest resumit i falca (parant la música).

Agressions amb violència física:

 1. Comunicar l’agressió a les responsables del protocol de l’espai de festa.
 2. Acollir i acompanyar la persona agredida. Si no hi ha cap persona disponible per fer un acompanyament a la persona agredida, avisar pel grup de WhatsApp perquè una membre de l’assemblea hi acudeixi.
 3. Expulsió de la persona agressora amb previ consentiment de la persona agredida.
 4. En cas de que la situació es descontroli, de qualsevol de les formes possibles, s’activarà el protocol d’emergències trucant al 112.
 5. Avís a les responsables de torn de l’expulsió, per avisar la resta d’espais.
 6. Lectura del manifest resumit i falca (parant la música).

En cas que es repeteixi l’agressió:

 1. Expulsió de la persona agressora.

En qualsevol moment, si la persona responsable de l’espai veu o és informada que una persona de la plaça suposa un perill per la integritat de la resta de participants de la festa (si està fora de si, si ha agredit diverses persones i no respon a l’avís), pot decidir expulsar la persona agressora de l’espai de festa.

(*)En cas d’agressions dins la barra o similar, la persona agredida pot acudir a la responsable de barra o bé directament a les membres de La Rierada que coordinin el torn de festa, segons se senti més còmoda.

En qualsevol cas, l’endemà, abans del inici dels concerts, llegir el manifest i recordar el nombre d’agressions denunciades el dia anterior.

 1. ACOMPANYAMENT DE LA PERSONA AGREDIDA

L’actuació en cas d’agressió no es limita a la persona agressora, sinó que volem proposar un acompanyament de la persona agredida si aquesta ho requereix. Les accions que es contemplen en aquest són:

 • Acompanyar la persona agredida fins una zona de confort o seguretat (transport, grup d’amistats..)
 • Oferir contactar amb una persona de confiança.
 • Proporcionar una via de contacte i comunicació ràpida amb la organització per la seva tranquil·litat, per si es repeteix l’agressió.
 • En cas que la persona agredida necessiti atenció mèdica, acompanyar-la a l’ambulància.
 • Facilitar el telèfon 24h d’atenció a les violències masclistes i informació sobre els recursos municipals.
 1. INDICACIONS PER A RESPONSABLES DE BARRES
 • Cal que tota persona estigui atenta davant de qualsevol possible agressió sexista.
 • No qüestionar l’agressió ni la gravetat d’aquesta a la persona agredida.
 • Respectar en tot moment la voluntat de la persona agredida pel que fa a l’aplicació del protocol: La resposta individual de la persona agredida és totalment lliure, entenem que ha de poder actuar com vulgui davant l’agressió. Si no vol donar cap resposta, és la seva decisió. En cas que la persona agredida ho vulgui, es donarà una resposta col·lectiva.
 • Si ets responsable de barra i veus o se t’informa d’una agressió, el primer pas és anar on s’ha produït l’agressió i parlar amb la persona agredida.
 • En tot moment cal donar suport a la persona agredida, és important preservar-la sense que se senti exclosa de l’espai de festa. Oferir-li un espai de seguretat i apartar-la de la persona agressora. Oferir aigua i facilitar que la persona es relaxi.
 • Explicar a la persona agredida les opcions que ofereix el protocol.
 • A l’hora d’actuar: Primer cal dialogar, s’informarà a la persona agressora que ha de sortir de l’espai de festa i el per què. La primera línia ha d’estar formada per persones que se sentin capaces de fer front a la situació de manera responsable i coherent, evitant situacions violentes. Hem de ser conscients de les nostres capacitats i limitacions en cada moment.
 • És important no mencionar en cap cas a la persona agredida ni fer-ne referència, només fer saber que s’ha expulsat a una persona de la plaça per una agressió sexista. Cal tenir cura amb el llenguatge.
 • (*) Especialment en agressions dins la barra o entre persones conegudes, la persona responsable ha de prescindir de les simpaties personals: una agressió és una agressió independentment de qui l’hagi produït.
 • (*) En agressions dins la barra o similars, es prioritzarà que la persona agredida pugui, si vol, seguir amb la seva tasca, fins i tot si això implica retirar la persona agressora de la seva.
 1. MATERIAL
 • Full d’actuació penjat a les barres.
 • Protocol imprès.
 • Falca per anar posant quan calgui.
 • Cartells i pancartes ‘ESPAI LLIURE DE SEXISME’
 • Mocadors, braçalets i xiulets per les persones responsables del protocol.
 • Telèfon d’atenció a la violència masclista (24h): 900900120.
 • Torns de responsables d’intervenció.