Normativa Navega com puguis 2019

Lloc: Platja del Palomares
Dia: 15 de juny del 2019
Hora: 11h: inscripcions / 12h: inici de la travessa

El navegacompuguis és un acte que pretén generar sinèrgies i complicitats dins del marc de la Rierada amb un dels element característics del nostre poble com a teló de fons: el mar. Es tracta d’una travessa d’andròmines flotants que es realitzarà a la Platja de Palomares el dia 15 de juny de 2019.

L’objectiu serà superar una travessa marítima de 100m amb una andròmina de construcció artesanal; per tal d’aconseguir acabar el recorregut caldrà que l’embarcació demostri tenir prou flotabilitat i navegabilitat (juntament amb altres aspectes que seran valorats pel jurat).
L’andròmina que obtingui la millor valoració global rebrà com a premi un curs de llicència de navegació, cortesia de l’escola Nàutica Cara el Vent, i a més, obtindrà punts per tal d’ajudar a fer guanyador de la Festa Major 2019 el seu sector.

REGLAMENT

LES ANDRÒMINES

 • Han de distingir-se clarament amb els colors del sector al que representen.
 • Han de han de ser de construcció artesanal.
 • No es pot utilitzar cap embarcació per a la construcció de l’andròmina. Per donar el component de flotabilitat s’utilitzarà càmeres pneumàtiques, bidons o d’altres materials no contaminants i respectuosos amb el medi ambient.
 • L’andròmina no podrà tenir sostre ni cap mena d’estructura o habitacle, com a mesura de seguretat.
 • La propulsió de les andròmines ha de ser animal (rems, pedals, peus, mans….) o eòlica (veles). No es permet cap tipus de motor mecànic.
 • L’andròmina ha de tenir totes les arestes vives protegides com a mesura de seguretat.
 • No s’estableix mínim ni màxim de tripulants. En tot cas, la totalitat dels tripulants hauran de fer la travessa a dalt de l’andròmina. Cal que cada equip valori quina quantitat de tripulants pot suportar la seva andròmina durant la realització de la travessa.
 • Les andròmines participants hauran d’estar muntades a la Platja del Palomares una hora abans de la sortida per poder ser revisades per l’organització.

SEGURETAT

 • Els participants han de ser majors d’edat o menors, a partir dels 12 anys, amb autorització paterna i acompanyats pel signant.
 • Cal saber nedar.
 • No es pot consumir alcohol ni abans ni durant la travessa.
 • Per raons de seguretat es pot modificar el trajecte de la travessa o anul·lar-la en cas de mal temps.
 • Cal seguir en tot moment les indicacions dels membres de l’organització i de la Creu Roja del Mar.
 • La no observació d’aquestes normes representarà la desqualificació.

LA TRAVESSA

 • Les andròmines sortiran quan l’organització doni el tret de sortida (12:00h).
 • La sortida es farà des del regaló, caldrà passar la boia situada a 50m, virar i tornar a la platja.
 • Cal acabar la travessa.
 • No es poden realitzar maniobres que puguin posar en perill als altres participants o usuaris de la platja.
 • La travessa es realitzarà íntegrament dins la zona de bany. En cap cas es podrà sortir cap a la zona exterior reservada a la navegació.

INSCRIPCIONS

 • Les inscripcions es faran una hora abans de la sortida a la mateixa platja de Palomares.
 • Cada participant inscriurà la seva andròmina, amb el nom d’aquesta, el sector al que representa, el número de tripulants i el telèfon de contacte del responsable.
 • En cas de la inscripció d’una sola andròmina, es declararà vencedor a aquell sector, però s’efectuarà igualment la travessa.

JURAT I VALORACIÓ

 • Es constituirà un jurat format per dos representants de Bricbarca i dos de La Rierada que valoraran: Navegabilitat, relació del disseny amb el sector i originalitat.
 • Només es valoraran les andròmines que acabin la travessa marítima, sense prendre en consideració la posició en la que acabi cada una. No és important qui arribi primer.
 • Les puntuacions es repartiran de la següent forma, i computaran un 17,5% del total de punts de la Rierada 2019.
 • Cada ítem es puntuarà del 0 al 10 i les tres que sumin més punts obtindran puntuació com a primers, segons i tercers classificats.

PREMIS

 • L’andròmina que obtingui la millor valoració global rebrà com a premi un curs de llicència de navegació, cortesia de l’escola Nàutica Cara el Vent, i a més, obtindrà punts per tal d’ajudar a fer guanyador de la Festa Major 2019 el seu sector.

NOTES

 • L’organització no es farà responsable dels danys que es puguin produir sobre les persones, les andròmines, ni a tercers, ni dels objectes que es puguin perdre o malmetre durant l’activitat.
 • Les tripulacions de les andròmines seran els responsables de recollir tots els elements fets servir en la seva embarcació i de no embrutar l’entorn.
 • Cal ser respectuosos amb l’entorn i mantenir neta la platja.
 • Un cop finalitzada la travessa caldrà retirar l’andròmina de la platja així com altres elements complementaris que puguin dur els participants.

Vilassar de Mar, juny del 2019
La Rierada – Bric Barca