Gent Pagesa

A les zones de camp la gent pagesa cultivava, especialment raïm i els cereals propis de l’agricultura mediterrània de secà. Era l’agricultura tradicional pròpia de les nostres contrades d’abans que la introducció de l’energia elèctrica permetés l’extensió del regadiu primer amb la patata, i més tard, amb els clavells i les flors i plantes de viver.

L’emblema de la pagesia és la forca que servia per apilar les garbes del blat que just al més de juny per Sant Joan ja era segat, fet que permetia als pagesos celebrar la festa del patró del veïnat de mar de Vilassar amb la devoció que pertocava. El color de la pagesia vilassarenca és el verd dels fruits germinats.

La zona dels pagesos és el sector de ponent (des del límit amb el terme municipal de Premià de Mar fins al carrer de Cuba) on encara avui hi ha grans extensions de conreu actualment sota hivernacles i on el Sindicat de Pagesos i el Mercat de la Flor i Planta ornamental de Catalunya hi tenen la seva seu.

Hashtag: #GentPagesaVdM19

pagesos_web_banner_lletres